Müşahedeye Alınan Hasta Sayısı
11 Temmuz 2019

Kurumumuzda Müşahade Altına Alınan Hasta Sayısı

Poliklinik

2015

2016

2017

2018

2019*

Acil Servis

381

840

1473

1179

855

Toplam

381

840

1473

1179

855

·         2019 yılı İlk 6 aylık veriyi kapsar.