Misyon ve Vizyonumuz
26 Şubat 2024

MİSYON
Sağlık Bakanlığı’nın politika ve hedeflerine uygun olarak, halkımızın sağlık konusundaki beklenti ve taleplerini dikkate alan etik ilkelerden ödün vermeyen koruyucu sağlık hizmetini sunmaktır.

VİZYON
Güdülde sağlık hizmeti sunumunda, koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesinde ulusal düzeyde önder ve model olmak.