Güdül Toplum Sağlığı Merkezi
19 Ekim 2018

Güdül İlçe Entegre Devlet Hastanesi çatısı altında çalışmakta olan Güdül Toplum Sağlığı Merkezi'nin çalışma alanları aşağıda belirtilmiş olup, Güdül İlçesi sınırları içerisindeki tüm insan sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması görevini üstlenmektedir. 


- Okul Aşıları takibi

- Evlilik Raporu İşlemleri

- Ölüm Raporu İşlemleri

- Evde Sağlık İşlemleri

- Evde Bakım İşlemleri

- Neonatal tarama İşlemleri

- Okul Ağız ve Diş Sağlığı takibi

- Kanser Taramaları

- Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Beslenme Faaliyetleri

- Sağlık İle ilgili Eğitim Faaliyetleri

- Aile Hekimliği Mesai denetimi

- Bulaşıcı ve Bulaşıcı olmayan Hastalıklarla Mücadele

- Tıbbi ve diğer atıkların yönetimi

- İyonlaştırcı olmayan radrasyon ile ilgili kontroller

- iş ve sağlığı güvenliği denetimi ve eğitimleri

- Hava, Gürültü kirliliği denetimleri

- İçme ve kullanma, havuz suyu, kaplıca suyu numune takibi