2019
11 Temmuz 2019

C:\Users\YAMAN\Desktop\2019.html

Test Ismi

Sayı

 

ABO+Rh tayini (forward gruplama)

50

 

Albumin

365

 

ALP

493

 

ALT

1223

 

Amilaz

1043

 

Anti Hav IgM

50

 

Anti HBs

72

 

Anti HCV

67

 

Anti rubellaIgG

17

 

Anti rubellaIgM

17

 

ASO

194

 

AST

1208

 

B-hCG

22

 

B-hcg Acil

64

 

Bilirubin Total

1198

 

BUN

1226

 

CK

176

 

CK-MB Kütle

418

 

CRP

432

 

Demir

474

 

Direkt parazit incelenmesi (manuel)

56

 

Estradiol

12

 

Ferritin

472

 

Folat

467

 

Fosfor

365

 

FSH

16

 

FT3

217

 

FT4

218

 

Gaitada gizli kan aranmas? (manuel)

28

 

GGT

1192

 

GLU

745

 

Glukoz

1326

 

HbA1c

249

 

HBsAg

73

 

HDL Kolesterol

477

 

Kalsiyum

988

 

Klor

855

 

Kolesterol

480

 

Kreatinin

1221

 

LDH

247

 

LDL Kolesterol

445

 

Pihtilasma Zamani

282

 

Potasyum

1043

 

Prostat spesifik antijen (PSA)

62

 

PSA (Serbest)

62

 

RF

377

 

Sedimantasyon

86

 

Sodyum

1042

 

Total Protein

162

 

Trigliserid

478

 

Troponin I

418

 

TSH

387

 

UIBC

473

 

Ürik Asit

492

 

VITAMIN B12

449

 

WBC

1673

 

Toplam

26444,00

 

Not: 2019 yılı ilk altı ayı kapsamaktadır.