Başka Kuruma Sevk Sayısı
11 Temmuz 2019

Kurumumuzdan Başka Sağlık Kuruluşlarına Sevk Edilen Hasta Sayısı

Poliklinik

2015

2016

2017

2018

2019*

Acil Servis

183

84

93

206

120

Toplam

183

84

93

206

120

·         2019 yılı İlk 6 aylık veriyi kapsar.