Personel Sayısı
11 Temmuz 2019

Ünvan

Kadrolu Personel

Geçici Görevli Gelen Personel

Geçici Görevli Giden Personel

Aile Hekimliğinde Çalışan Personel

112 Acil Servis İstasyonunda Çalışan Personel

Toplam

Başhekim

1

1

Hastane Müdürü

1

1

2

Uzman Hekim

1

1

1

3

Pratisyen Hekim

2

1

3

6

Diş Hekimi

1

1

Ebe

4

4

Hemşire

8

4

12

Sağlık Memuru

2

2

4

Çevre ve Sağlık Tek.

2

2

Tıbbi Sekreter

2

2

Laboratuvar Tek.

4

4

Röntgen Tek.

3

2

5

Acil Tıp Teknisyeni

8

8

Hizmetli

5

5

Veri Hazırlama Pers

6

6

Güvenlik Pers.

8

8

Yemekhane Pers.

3

3

Temizlik Pers.

9

9

Şoför

2

2

4

Toplam

58

3

8

8

12