Personel - Sicil Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018

Personel - Sicil


Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)
Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.
Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar .Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.
Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.
Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

Paylaş